Po – Pá: 9:30 – 18:00
0
Košík
0

Obchodní podmínky

 1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: Bisous  s.r.o.
Sídlo:  Františka Diviše 1275/1a,  Uhříněves, 104 00 Praha 10   PSČ 104 00
IČ: 03581101
Zapsaná:  C 233151 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon: +420 731 618 461
Email: 
info@bisous.cz
Kontaktní adresa: Bisous s.r.o. Březí u Říčan, Březí  128. Okres Praha-východ
Provozní doba: po-pa 9:00 – 18:00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 1. Informace a objednávka

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží a montážní práce. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží a mají informativní charakter. Kupující kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o  zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu po naskladnění zboží  předem potvrdí e-mailem nebo telefonicky cenu a pravděpodobný termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč (CZK) vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

2.1 Objednávka

Použijte formulář pro výběr parametrů  výrobku a zobrazte nabídku. Kliknutím na název položky se zobrazí její detailní popis a foto. Kliknutím na ikonu košíku přidáte položku do košíku. Pokračujte v nákupu. Nákup dokončíte po kontrole Vašeho košíku vyplněním a odesláním závěrečného formuláře. Přijetí Vaši objednávky bude potvrzeno e-mailem do 24 hodin, potvrzení objednávky a uzavření kupní smlouvy Vám přijde e-mailem do 48 hodin . Potvrzení přijetí objednávky není návrhem kupní smlouvy. Pokud dojde ke změně nebo v případě, že objednané zboží nebude skladem, domluvíme s Vámi individuální termín dodání nebo nabídneme Vám vhodnou alternativu. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost svého zájmu o koupi a souhlas s obchodními podmínkami e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky po dokončení nebo nedorazí potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

2.2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá okamžikem doručení potvrzení přijetí objednávky a návrhu kupní smlouvy na emailovou adresu uvedenou zákazníkem nebo telefonickým potvrzením.

 1. Doručování zboží a cena

Prodávající  předá zboží kupujícímu kompletní. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad / potvrzení odešle prodávající kupujícímu  nebo ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

3.1. Cena a způsob doručení

Hotovost:  Hotovostní úhrada je možná v naší kanceláři,  na adrese Březí u Říčan, Březí  128,  vždy před dodáním zboží nebo při osobním odběru.  Osobní odběr je možný pouze po vyzvání operátorem zákaznického servisu.

Platba předem: Platba na základě proforma faktury před závozem nebo osobním odběrem.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu  kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu, pokud se nedohodnou jinak.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv, u nichž došlo k objednání atypických rozměrů.

 1. Práva a povinnosti zavadného zboží

5.1. Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodávající nenese zodpovědnost za finanční ztráty vzniklé kupujícímu (tj. náklady na zajištění montérů apod.) v důsledku nedostatečné kontroly všech potřebných dílů podle přiloženého seznamu před zahájením sestavování.

Problémy vzniklé v důsledku přirozených vlastností materiálu nelze považovat za vady.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

5.2. Zákonná práva z vad.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě.

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Poznámky:

Dřevo jehličnatých stromů je materiál, který nepřestává pracovat a časem může změnit barvu a strukturu - mohou se objevit drobné dírky, trhlinky, nebo suky. To je zcela přirozené a nemá to žádný vliv na funkčnost ani životnost vašeho domku. K vyplnění nedokonalostí lze použít tmel na dřevo (není součástí balení). Ve výše uvedených případech neprovádíme výměnu součástí a dílů.

Montáže :

Kupující si může montáž provést svépomocí. Při montáži je třeba dodržet všechny stavební a bezpečnostní předpisy.

Kupujícímu lze doporučit odborně proškolenou montážní firmu.

Prodejce nenese zodpovědnost za činnost montážního týmu ani za jakékoli problémy vzniklé v důsledku jeho činnosti.
Prodejce nenese zodpovědnost za omyly či nehody, k nimž dojde při sestavování. Montážní tým se neskládá ze zaměstnanců prodejce. Je na zákazníkovi, aby zkontroloval, že s výrobkem bylo dodáno veškeré kování zahrnuté v ceně a že výrobek neobsahuje vady. Veškeré případné stížnosti ohledně instalace adresujte prosím montážnímu týmu. 

 1. Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

Za reklamační případy se nepovažují následující:

1. Poškození způsobené nesprávným skladováním zboží po dodání zboží Kupujícímu (vystaveno povětrnostním vlivům, v kontaktu se zemí nebo ve vytápěných místnostech) nebo poškození během přepravy a instalace.

2. Drobná poškození prvků výrobku při přepravě, která neovlivňují statickou funkčnost těchto prvků. Například zlomený konec stěnového dílu v přepravním obalu. To nesnižuje statickou pevnost a lze jej snadno opravit pomocí šroubů nebo speciálního lepidla na dřevo a obnovit správný vizuální vzhled.

3. Chyby vzniklé při instalaci domku (během instalace byly ignorovány pokyny k instalaci)

4. Zvláštnosti dřeva jako přírodního materiálu:

• roztahování, smršťování (méně než 3 % šířky a tloušťky), rozdíly v barvě a kroucení a ohýbání prvků, nic z toho by nemělo bránit instalaci zahradního domku;

• suky a uzly v prvcích produktů, které nenarušují jeho stabilitu;

• nehoblovaná místa, hluchá místa nebo místa, kde suky přesahují okraj střešních nebo podlahových prken zahradního domku, pokud tato prkna mohou být instalována tak, aby tyto vady zůstaly skryty i po finální úpravě (např. otočením desek);

• malé trhliny nebo praskliny vytvořené v prvcích (v důsledku vysychání), které nenarušují stabilitu domku

• smůla na povrchu dílu domku.

5. Poškození související s běžným opotřebením prvků domku (např. známky opotřebení podlahových prken nebo prahu dveří).

6. Poškození způsobené nedbalostí při používání domku. Například vchodové dveře, které se mohou otevřít větrem nebo bouří. Mohlo by dojít k prasknutí pantů nebo vzniku prasklin ve dřevě. Doporučujeme použít západky nebo zarážky (nejsou součástí dodávky), abyste tomu zabránili. Nadměrné zatížení sněhem by mělo být ze střechy zahradního domku pravidelně odstraňováno během celého zimního období.

 1. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit.

Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 1. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) 

 1. Ochrana osobních dat

Informace o ochraně osobních údajů je zde Zásady ochrany osobních údajů.

 1. Ostatní ujednání

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.12.2017